राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को काम विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। यसले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन नीति र योजनाहरू बनाउँछ।"

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) स्थापना भएको छ । यसको काम विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। यसले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन नीति र योजनाहरू बनाउँछ।

हाल यसको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंमा रहेको छ। एनडीआरआरएमएको स्थापनासँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था छ ।

about-us-img

NDRRMA ई-लर्निङ प्लेटफर्मको बारेमा

डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एण्ड म्यानेजमेन्ट (DRRM) डिजिटल ई-लर्निङ प्लेटफर्म मुख्यतया NDRRMA र यसको विस्तारित टोली संघीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय सरकारमा लक्षित छ।

यो क्षमता विकास प्रशिक्षण मोड्युलहरू र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सत्रहरू डिजिटल ई-लर्निङ प्लेटफर्मको लागि BIPAD - राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) सँग एकीकृत गर्न तयार गरिएको छ।

मोड्युल र सत्रहरू मुख्य रूपमा तीन प्रमुख कागजातहरूबाट कोरिएका छन्; गृह मन्त्रालय (MoHA), विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०१७, र विपद् जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 को लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क द्वारा तयार गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक योजना 2018-2030।